• Distanču slēpošana

Nolikums

Svarīgs paziņojums!


Slēpojums tiek pārcelts uz 2017. gadu.

22. februārī paziņojām, ka sniega Mailēs ir pietiekami un slēpojums notiks, bet šorīt, 23.02.2016 ir noticis neplānotais un pasākumu nav iespējams noorganizēt.

Trases saimnieks, trašu veidotājs un sacensību organizētājs vienā personā ir pēkšņi saslimis un nogādāts slimnīcā. Bez Arvīda šo sacensību veiksmīga norise nav iespējama.

Ļoti atvainojamies visiem, kuri bija plānojuši piedalīties Virši-A slēpojumā. Dalībniekiem, kuri pieteicās un apmaksāja dalības maksu, samaksāto summu atgriezīsim atpakaļ tuvākajās dienās.

Novēlam Arvīdam ātru izveseļošanos!


 

1. Sacensību datums

28.02.2016 (30.01.2016) – Virši-A slēpojums klasiskajā solī – “Mailes”, Pļaviņu novads

 

2. Sacensību starta laiks

Virši-A Slēpojums

12:00 – Starts 21 km slēpojumam
12:15 – Starts 11 km slēpojumam
12:20 – Bērnu sacensību starts

 

3. Vecuma grupas

Bērni    (Distance 0,5 – 2 km)
ZM5 2011 un jaunāki
ZM7 2009-2010
Z9 2007-2008
M9 2007-2008
Z12 2004-2006
M12 2004-2006

 

Sievietes Vīrieši Distance
S12 2004. g. dzimušās un jaunākas V12 2004. g. dzimušie un jaunāki 11 km
S15 2003. – 2001. dzimšanas gads V15 2003. – 2001. dzimšanas gads 11 km
S16 2000. – 1997. dzimšanas gads V16 2000. – 1997. dzimšanas gads 21 km
S20 1996. – 1987. dzimšanas gads V20 1996. – 1987. dzimšanas gads 21 km
S30 1986. – 1977. dzimšanas gads V30 1986. – 1977. dzimšanas gads 21 km
S40 1976. – 1967. dzimšanas gads V40 1976. – 1967. dzimšanas gads 21 km
S50 1966. g. dzimušās un vecākas V50 1966. g. dzimušie un vecāki 21 km

Veselības klase kungi – 2000 dzimšanas gads un vecāki. Slēpo 11 km distanci

Veselības klase dāmas – 2000 dzimšanas gads un vecākas. Slēpo 11 km distanci

 

4 . Vietu ieņemšana starta koridoros

Vietas starta koridorā tiek piešķirtas pieteikšanās secībā

*Pirmajā koridorā tiek piešķirta vieta arī visiem, kuri 2015. gada Virši-A slēpojumā finišēja Top 20 garajā distancē.

Dalībnieku skaits koridoros:

Koridors Numuri
1. Koridors 1-50
2. Koridors 51-100
3. Koridors 101-200
4. Koridors 201-un lielāks

Bērnu sacensībās

Viena vecuma zēni un meitenes startē kopā.

 

5. Dalībnieku reģistrācija

1.Online reģistrācija, mūsu mājas lapā aizpildot pieteikšanās anketu.

  1. Veikalos MySport, Rīgā, Dārziema ielā 60 un Vīlipa ielā 12
  2. Sacensību vietā ne vēlāk kā līdz 11:30. (jāmaksā pilna summa kā paredzēts nolikuma par reģistrēšanos uz vietas sacensību dienā)

Dalības maksu iespējams apmaksāt šādos veidos:

  • Ar pārskaitījumu uz zemāk redzamajiem rekvizītiem
  • Veikalos MySport Rīgā Dārzciema ielā 60 un Vīlipa ielā 12

Sporta klubs MySport
Reģ nr 40008180429
Konts. LV86HABA0551033709461

Maksājuma informācijā jānorāda dalībnieka vārds uzvārds, dzimšanas gads un grupa kurā startē.

Dalībnieka pieteikums tiek pieņemts tikai pēc pilnas dalības maksas apmaksas.

 

6. Dalības maksa

Sacensības Pieteikšanās 1. kārta Pieteikšanās 2. kārta Piesakoties sacensību dienā
S12, V12, S15, V15VK* S16, V16, S20, V20, S30, V30, S40, V40, S50, V50 S12, V12, S15, V15VK* S16, V16, S20, V20, S30, V30, S40, V40, S50, V50 S12, V12, S15, V15VK* S16, V16, S20, V20, S30, V30, S40, V40, S50, V50
Virši-A slēpojums 5.00 12.00 7.00 15.00 10.00 20.00
 Bērniem piesakoties iepriekš dalības maksa 2,00 Eiro. Sacensību dienā 4,00 Eiro.

*Veselības klases kungi un dāmas

Iepriekšējā pieteikšanās 1. kārtā spēkā līdz norādītā datuma plkst. 24:00

Iepriekšējā pieteikšanās 2. kārtā spēkā līdz norādītā datuma plkst. 21:00

 

Posms 1. PIeteikšanās kārta 2. Pieteikšanās kārta
Virši-A slēpojums 28.02.2016
(30.01.2016)
Līdz 17.02.2016
(19.01.2016)
18.02. – 27.02.2016
(20.01. – 29.01.2016)

Pieteikšanās uz vietas un numuru izsniegšana no plkst. 9:00 līdz 11:30 sacensību vietā.

Dalībnieka pieteikums tiek pieņemts tikai pēc pilnas dalības maksas apmaksas.

Dalībniekiem, kuri nebūs veikuši apmaksu līdz sacensību dienai, sacensību dienā būs jāmaksā pilna dalības maksa, kādu paredzēts maksāt piesakoties uz vietas.

Dalībniekiem, kuri uz sacensībām neierodas, iemaksātā dalības maksa netiek atgriezta, kā arī netiek pārnesta uz nākamo posmu.

Citi iespējamie maksājumi

  • Distances maiņa sacensību dienā – 5.00 Eiro
  • Pieteiktā dalībnieka maiņa pret citu dalībnieku – 5.00 Eiro

 

7. Apbalvošana

  • Pirmo trīs vietu ieguvēji katrā vecuma grupā (arī veselības klases dāmas un kungi) tiks apbalvoti ar kausiem un sponsoru balvām.
  • 21 km distances pirmo trīs vietu ieguvēji vīru un dāmu konkurencē tiks apbalvoti ar Virši-A dāvanu kartēm
1. Vieta 2. Vieta 3. Vieta
Vīrieši 21 km 200 Eiro 150 Eiro 100 Eiro
Sievietes 21 km 200 Eiro 150 Eiro 100 Eiro

* Dalībnieki, kuri neierodas uz apbalvošanu balvas nesaņem.

8. Izmaiņas sacensību nolikumā

  • Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus Nolikumā, bet ne vēlāk kā nedēļu pirms sacensībām
  • Informāciju var saņemt rakstot uz e-pastu lauris@my-sport.lv

9. Organizatori

Biedrība “Sporta klubs Vietalva” sadarbībā ar Biedrību „Sporta klubs MySport”, Biedrību “Izturības sporta veidu attīstības centrs”
Dārzciema iela 60, Rīga
Sacensību mājas lapa: www.distancusleposana.lv
E-pasts: lauris@my-sport.lv